Rodzaje oraz parametry obiektywów fotograficznych

Do podstawowych parametrów obiektywów fotograficznych możemy zaliczyć: ogniskową oraz jasność. Ten pierwszy parametr pozwoli nam określić w jakim zakresie dany obiektyw pozwoli nam robić zdjęcia. Z nim związane są również dwa podstawowe typy obiektywów, które możemy podzielić na stałoogniskowe (tzw. „stałki”) oraz zmiennoogniskowe (tzw. zoomy). Jeśli natomiast chodzi o parametr jasności, dzięki niemu wiemy ile światła potrzebuje obiektyw by dzięki jego pomocy wykonać dobre zdjęcie. Im niższa wartość jasności tym mniej światła jest potrzebne. W przypadku obiektywów zmiennoogniskowych wartość ta jest różna dla różnych wartości ogniskowej. Podzieliliśmy już obiektywy na stałoogniskowe oraz zmiennoogniskowe, jednakże te da się podzielić jeszcze dalej. Do obiektywów stałoogniskowych możemy zaliczyć obiektywy szerokokątne, standardowe oraz teleobiektywy. Jeśli chodzi o obiektywy zmiennoogniskowe wśród nich wyróżniamy: zoomy szerokokątne, zoomy standardowe, „spacer zoomy” oraz tele zoomy. Obiektywy szerokokątne służą do obejmowania jak największych powierzchni, obiektywy standardowe wykorzystywane są w codziennym użytku, „spacer zoomy” łączą w sobie właściwości zarówno obiektywów szerokokątnych jak i obiektywów standardowych natomiast tele zoomy sprawdzą się gdy potrzebujemy na prawdę dużego przybliżenia. Tak duża różnorodność wśród obiektywów fotograficznych sprawia że każdy znajdzie odpowiedni sprzęt dla siebie.

Dodaj komentarz