Techniki fotograficzne

Fotografia rejestruje realny moment, wykorzystując do tego światło. Jest kilka technik fotograficznych, którymi posługują się fotografowie, ale i każdy, kto ma aparat fotograficzny, choć jeszcze o tym może nie do końca wie.

Po pierwsze jest to fotografia analogowa, która jak niektórzy twierdzą, odchodzi do lamusa. Co to jest fotografia analogowa? To technika, której zasady opierają się na chemii światłoczułych związków srebra. Fotografia analogowa dzieli się na fotografię czarno-białą (monochromatyczną) i wielobarwną (kolorową). Do wykonania zdjęć w technice fotografii analogowej jest potrzebny aparat i odpowiednia klisza. Może to być klisza cięta (do zdjęć wielkoformatowych), błona czyli popularnie zwany film nadający się do aparatów małoobrazkowych i tak zwane błony zwojowe o szerokości 60 mm, które były stosowane w aparatach średnioformatowych. Obraz, który został zapisany na kliszy drukowało się na papierze.

Fotografia wyróżnia także tak zwane szlachetne techniki fotograficzne. Jest to technologia oparta na światłoczułości i specjalnych właściwości soli chromianowych. Wykorzystuje też takie związki światłoczułe jak guma czy pigment. Generalnie, technika ta wykorzystuje światło do innego niż rzeczywiste naświetlania i specjalne barwniki.

Najnowocześniejszą technologią fotograficzną jest technologia cyfrowa. Rejestracja obrazu ma miejsce na urządzeniu zwanym matrycą, w którą jest wyposażony aparat cyfrowy. Obiektywy aparatów cyfrowych są takie same jak obiektywy aparatów analogowych, mogą jedynie mieć opcję redukcji wstrząsów.

Dodaj komentarz